ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни като ключов ангажимент на Collarbone Sport, затова ще използваме и инвестираме всички необходими средства и усилия за обработка на вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

I. Кои категории лични данни обработваме?

Обикновено събираме вашата лична информация директно от вас, така че вие решавате каква информация да ни предоставите. Например информацията, която получаваме от вас, е следната:

Когато създавате акаунт в Collarbone Sport, ни изпращате своя имейл адрес, собствено, бащино и фамилно име;

Освен това можем да събираме и впоследствие да обработваме определена информация за вашето поведение при сърфиране на нашия уебсайт или да използваме мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн изживяване и да създаваме предложения, съобразени с вашия акаунт.

II. Какви са целите и основанията на обработката? Ние ще използваме вашите лични данни за следните цели:

1. Предоставяне на услуги във ваша полза – тази обща цел може да включва, според случая: създаване и управление на акаунт в платформата Collarbone Sport; обработка на поръчки, включително приемане, валидиране, препращане и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или други проблеми, свързани с поръчки, закупени стоки или услуги; връщане на продукти в съответствие със законовите разпоредби;

2. Подобряване на нашите услуги – ние винаги бихме искали да ви предложим най -доброто онлайн пазаруване. За тази цел можем да използваме определена информация за поведението на вашите клиенти, да ви поканим да попълните анкети за удовлетвореност след приключване на поръчка или да я проведем директно или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

3. Маркетинг – бихме искали винаги да сте наясно с най-добрите оферти за продуктите / услугите, които ви интересуват. В тази връзка можем да ви изпращаме всички видове съобщения по имейл канали (имейл / SMS / мобилен push / webpush и др.), които съдържат обща и тематична информация, информация за подобни продукти или продукти, които допълват закупените от вас продукти, информация за оферти и промоции, информация за продукти, добавени в „Акаунт / Моята количка“ или „ Профили / Предпочитани “, или ако се интересувате от закупуването им, и други бизнес комуникации, като проучване на пазара и проучвания на мненията на потребителите, и ние можем да предоставим персонализирани препоръки на уебсайта и мобилното приложение.

4. Защита на нашите законни интереси – може да има случаи, в които използваме или предаваме информация, за да защитим нашите права и бизнес. Те могат да включват: мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата eMAG срещу кибератаки; мерки за предотвратяване и откриване на опит за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи; мерки за управление на различни други рискове.
Основната причина за този вид обработка са нашите законни интереси да защитим нашия бизнес, като предвиждаме, че ние гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, гарантират баланс между нашите интереси и вашите основни права и свободи.

III. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Като правило съхраняваме вашите лични данни, стига да имате спортен акаунт в Collarbone. Винаги можете да поискате от нас да изтрием определена информация или да затворим профила ви, а ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация, дори след като акаунтът е закрит, когато това се изисква от приложимото законодателство или законни интереси.

IV. На кого изпращаме вашите лични данни?

В зависимост от случая можем да предадем или да предоставим достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели: компании от групата компании, към която принадлежи Collarbone Sport; партньори в пазарната платформа Collarbone Sport; доставчици на куриерски услуги; доставчици на платежни / банкови услуги; доставчици на услуги за маркетинг / телемаркетинг; доставчици на услуги за проучване на пазара; застрахователни компании; Доставчици на ИТ услуги; други компании, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на нашите стоки и услуги.
Ако се изисква от закона или ако това е необходимо за защита на нашите законни интереси, ние също можем да разкрием определена лична информация на публичните органи.

Ние гарантираме, че достъпът до вашите данни от частни субекти на трети страни се осъществява в съответствие със законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

V. Как защитаваме сигурността на вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с индустриалните стандарти.

Ние съхраняваме вашите данни на защитени сървъри, използвайки най -новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Използваме услугата за обработка на плащания PayU за извършване на плащания. Цялата информация за плащане е криптирана с помощта на SSL технология.

Въпреки мерките, които предприемаме, за да защитим вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация през Интернет или други публични мрежи не е напълно сигурно и съществува риск данните да бъдат прегледани и използвани от неоторизирани трети лица. Не можем да носим отговорност за тези уязвимости в системи, които не са под наш контрол.

VI. Какви са вашите права?

Общият регламент за защита на данните признава редица права във връзка с вашите лични данни. Можете да поискате достъп до вашите данни, коригиране на грешки в нашите файлове и / или да повдигнете възражения срещу обработката на вашите лични данни. Можете също да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая може също да имате право да поискате изтриване на личните ви данни, правото да ограничите обработката на вашите данни и правото на преносимост на данните.