ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

I. Предмет

Този документ представя общите условия за ползване на Collarbone Sport, които регламентират правилата за използване на https://collarbonesport.com/ и мобилното приложение Collarbone Sport, включително сключването на договор за продажба с търговец от настоящия електронен магазин.

II. Данни за администратора на платформата

2.1. Collarbone Sport Ltd. е дружество със седалище и адрес на управление 197A, High Road, Лондон.

2.2. “Collarbone Sport” ООД администрира електронния магазин Collarbone Sport, под формата на сайта https://collarbonegym.com/

2.3. Можете да се свържете с Collarbone Sport на горния адрес, на телефон +44 7780 242 982 или чрез формуляра ТУК.

2.5. Продавач на Платформата може да бъде всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети страни за търговски цели и има договор с Collarbone Sport.

III. Определения

3.1. Клиент – всяко физическо лице на 18 или повече години, юридическо лице или друго юридическо лице, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез средствата за комуникация, предоставени от Collarbone Sport (по електронен път, по телефона и т.н.) или съгласно съществуващ договор за използване с Collarbone Sport и който е декларирал създаването и използването на акаунт;
3.1.2. се е регистрирал в Платформата и който, завършвайки процеса на създаване на Профил, е дал съгласието си за определени клаузи в раздела Общи условия на Платформата;
3.1.3. след като създадете акаунта си в Платформата, прави поръчка и сключва договор за продажба от разстояние чрез платформата за електронна търговия Collarbone Sport с Collarbone Sport или друг търговец.
3.2 Продавач – Collarbone Sport или друг търговец, предлагащ стоки или услуги в Платформата.
3.3. Уебсайт – електронният магазин, хостван на уеб адреса https://collarbonesport.com/ и неговите поддомейни
3.4. Платформата – Сайтът или мобилното приложение Collarbone Sport
3.5. Профил – раздел на Платформата, образуван от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои негови действия в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др. ). Клиентът носи отговорност цялата информация, въведена в акаунта, да бъде правилна, пълна и актуална.
3.6. Любими – раздел в Профила, който позволява на Клиента да създава своите списъци със Стоки и Услуги, които желае да наблюдава във връзка с евентуални покупки, като използва услугата, предлагана от Collarbone Sport за проследяване на Стоки и Услуги, като получава търговски съобщения от него.
3.7. Списък – раздел в раздел „Любими“, в който Клиентът може да добави продукти, които представляват интерес
3.8. Моята количка – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи в момента на добавянето им или на по -късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са закупени към момента на добавянето им чрез попълване на Поръчка, Клиентът може да използва услугата Collarbone Sport за проследяване на Стоките и Услугите чрез получаване на търговски съобщения от Collarbone Sport.
3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ форма за комуникация между Collarbone Sport и Клиента, чрез която Клиентът декларира пред Продавача, чрез Платформата, желанието си да закупи Стоки или Услуги от Платформата.
3.10. Продукт (и) или Услуга (и) – всеки продукт или услуга, разположени в Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на договор.
3.11. Кампания – всяко рекламно съобщение, насочено към популяризиране на Платформата, марката Collarbone Sport или определени Стоки и / или Услуги, които се предлагат в ограничена наличност, освен ако в търговското съобщение изрично не е посочено друго, за определен период от време, определен от Продавача.
3.12. Договор – представлява договорът, сключен от разстояние между Продавача и Клиента за покупко -продажба на Стоки и / или Услуги чрез Платформата, въз основа и неразделна част от които са настоящите общи условия за използване на Платформата („ Документ “).
3.13. Съдържание
• цялата информация за Платформата, която е достъпна чрез интернет връзка и използването на устройство, свързано към Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от Клиента до Collarbone Sport и / или Продавача, изпратено по електронен път и / или цялата информация, предоставена по някакъв начин от служител / служител на Collarbone Sport и / или друг Продавач на Клиента по електронен или друг начин за дистанционното му предаване;
• информацията на Платформата, свързана със Стоките и / или Услугите и / или приложимите тарифи от Продавача за определен период от време;
• информацията на Платформата относно Клиентите и свързана със Стоките и / или Услугите и / или приложимите тарифи от трети страни, с които Продавачът е сключил под някаква форма споразумения за партньорство;
• информация за Продавача на Платформата.
3.14. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено по електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, мобилен / уеб push и др.), Съдържащо обща и тематична информация, информация за подобни или подходящи продукти на закупените, информация за оферти или промоции, информация за Стоките и Услугите, добавени в секцията „Акаунт / Моята количка“ или в секцията „Акаунт / Любими“, както и други търговски съобщения като проучване на пазара и потребители.
3.15. Транзакция – действието на Collarbone Sport за възстановяване на сумата, платена от Купувача в резултат на анулиране, прекратяване, отказ или сключване на договор за продажба чрез Платформата, извършено само по банков път.
3.16. Спецификации – всички характеристики и / или описания на Стоките и Услугите, както са посочени в тяхното описание.
3.17. Рецензия – писмена

3.18. Рейтинг – метод за изчисляване на нивото на удовлетвореност на клиент по отношение на определен продукт. Оценката се изразява под формата на звезди и всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена от преглед, написан от Клиента на продукт или услуга.
3.19. Коментар – оценка или критична забележка в края на Преглед или друг коментар.
3.20. Въпрос – форма на обжалване от Клиент към други Клиенти с цел получаване на информация за определени Стоки или Услуги в Платформата.
3.21. Отговор – писмена информация, която се предава на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на конкретен Продукт. Отговорът е обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на диалог.

IV. Общи разпоредби

4.1. Общите условия на Collarbone Sport обвързват всички клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че (а) сте прочели внимателно общите условия за нейното използване и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Collarbone Sport си запазва правото периодично да актуализира и изменя Общите условия на Платформата, за да отразява всички промени в начина на работа на Сайта и условията или всякакви промени в законовите изисквания. Документът може да бъде противоположен на Клиентите от момента на публикуването му в Платформата. В случай на такава промяна, ние ще публикуваме в Платформата изменената версия на Документа, затова Ви молим периодично да проверявате съдържанието на този Документ. Общите условия, които са били в сила към момента на сключване на договора от разстояние между Клиента и Продавача, се прилагат към всяка транзакция чрез Платформата.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за използване на Платформата се окаже невалидна или неприложима, независимо от причината за това, това не води до недействителност или неприложимост на другите разпоредби.
4.5. Доставчиците на Collarbone Sport и на пазара правят всичко възможно да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Collarbone Sport уточнява, че изображенията на продуктите са илюстративни и ориентировъчни, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите понякога могат да бъдат непълни. Въпреки това, Collarbone Sport се стреми да предостави най -подходящата и важна информация

V. Сключване на договор
5.1. Клиентът декларира желанието си да поръча и закупи Стока и / или Услуга чрез Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която е регистрирана от него или от служител на Collarbone Sport от негово име.
5.2. Collarbone Sport ще изпрати известие до Клиента за регистрация на Поръчката в своята система, което няма смисъл да приема, потвърждава или поема ангажимент за нейното изпълнение. Това известие Collarbone Sport прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Следователно Продавачът има право да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги на Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, изчерпване на техните запаси. Във всички случаи Collarbone Sport уведомява клиента по имейл или по телефона. В тази ситуация единствената отговорност на Продавача е да върне всяка предварително получена цена на Стоките или Услугите.
5.4. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се счита за сключен в момента на получаване от Клиента на неговата електронна поща и / или SMS, изпратен на телефона му, за да уведоми, че Стоките от Поръчката са готови за изпращане или Услугата може бъдат предоставени. Такова съобщение съдържа известие, че клиентът ще бъде допълнително уведомен от куриер за точната дата на доставка. Collarbone Sport не е страна по договор за продажба от разстояние, сключен чрез Платформата за стоки / услуги, предлагана от Marketplace Sellers.
5.5. Договорът за продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от тези общи условия и всякакви допълнителни споразумения между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всеки продукт или ще го придружава, или ще бъде зареден в сметката на съответния клиент и ще бъде издаден от Продавача или неговия доставчик.

VI. Политика за онлайн продажби
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на поръчка е разрешен на всеки Клиент.
6.2. Collarbone Sport си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиента до изпълнението на Поръчка и / или до някой от възможните начини на плащане, ако Клиентът злоупотреби с правата си по някакъв начин и това е в ущърб на Collarbone Sport или трета страна. В тази ситуация Клиентът има право да се свърже с отдела за връзки с клиенти на Collarbone Sport, за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горепосочените мерки. В тези случаи Collarbone Sport не носи отговорност за каквито и да било щети, които Клиентът е претърпял или би могъл да претърпи в резултат на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения за Стоки и / или Услуги, както и да се свърже с Collarbone sport на адресите, посочени в секцията „контакти“ на Платформата. Публикации или съобщения, които съдържат неприлични думи или неподходящ речник, ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директен контакт с него или на адресите, посочени на Платформата в раздел „Контакт“.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в Интернет, Collarbone Sport си запазва правото да изисква от Клиентите да въведат ръчно кодовете за валидиране тип captcha, за да защитят информацията, публикувана в Платформата.
6.6. Collarbone Sport може да публикува реклама или промоционална информация за Стоките и / или Услугите и / или за промоциите, предлагани от нея или от други търговци в Платформата, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките и / или Услугите на Платформата са окончателни, обявени в британски лири, включително ДДС и всички други данъци или такси, изисквани от закона.
6.8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявена в Платформата, включва зелена такса. В случай, че Клиентът / Купувачът поиска подробности за точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдела за връзки с клиенти на Collarbone Sport.
6.9. В случай на онлайн или банкови плащания, Продавачът не носи отговорност за каквито и да било разходи, свързани с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка във връзка със самата транзакция, а в случаите на обмяна на валута от банката, издала картата на клиента, в случаите, когато валутата е различна от GBP.
6.10. Всички изображения, публикувани в Платформата, имат единствената цел да създадат някаква представа за вида на предлаганата стока / услуга, а не да я представят точно. Съответно, някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации и т.н.) може да не отговарят на външния вид на съответните Стоки или да създадат невярно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
6.11. След 14 (четиринадесет) дни от датата на закупуване на Продукт или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи преглед на закупения Продукт или Услуга. Това искане ще бъде изпратено до електронната поща, чрез която той е регистриран в своя акаунт. Чрез преглед, Клиентът допринася за по -добрата информация на други потенциални Клиенти и участва активно в разработването на нови услуги и в по -подробното описание на характеристиките на Продуктите.

VII. Използване на подизпълнители
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнение на задълженията си по договора за продажба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведомява или да получава съгласието на Клиента. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като свои собствени.

VIII. Правото на интелектуална и индустриална собственост
8.1. Съдържанието, както е определено в глава „Определения“, включително, но не само, лога, графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и / или мултимедийно съдържание на Платформата, е изключителна собственост на Collarbone Sport.
8.2. Collarbone Sport притежава и запазва всички права на интелектуална собственост по какъвто и да е начин, свързан с Платформата, независимо дали е собствена или получена чрез договорни лицензи или по друг законен начин.
8.3. Нищо в договора от разстояние, сключен между Collarbone Sport и Клиента, не се счита за разрешение от Collarbone Sport за копиране, разпространение, публикуване, предоставяне на трети страни, промяна по какъвто и да е начин на част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Платформата или описания на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждане на съдържание извън Платформата, премахване на знаците, показващи собствеността на Collarbone Sport върху Съдържанието. Клиентът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), промяна или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Collarbone Sport.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и / или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, когато това не противоречи на разпоредбите на тази глава на настоящия Документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели само ако е получил писменото съгласие на Collarbone Sport за това и само за частта от Съдържанието, по начина и степента на неговото използване, както и в рамките на срокове, за които е дадено такова съгласие. изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушение на настоящото споразумение между Collarbone Sport и Клиента и нарушение на правата на интелектуална собственост на Collarbone Sport, което има право да търси отговорността на Клиента за това.

IX. Поръчка

9.1. Клиентът може да прави Поръчки в Платформата, като добавя желаните Стоки и / или Услуги в Моята количка за пазаруване, като следва стъпките, посочени в Платформата, за да завърши и подаде съответната Поръчка.

9.2. Всички стоки и / или услуги, добавени в Моята количка, могат да бъдат закупени, ако има такива. Добавянето на Продукт и / или Услуга в Моята количка без изпълнението на Поръчката не води до регистриране на поръчката и автоматично запазване на Продукта / Услугата.

9.3. Потвърждавайки Поръчката, Collarbone Sport потвърждава доставката само на една от съответните Стоки в регистрираната поръчка. Останалите части от въпросния модел стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отхвърлени

9.4. Клиентът се задължава и носи отговорност всички данни, предоставени на Collarbone Sport във връзка с Поръчката, да бъдат верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката. Клиентът дава разрешение на Collarbone Sport да предостави тези данни на съответния Продавач на пазара, когато Поръчката съдържа Стоки / Услуги на последния.

9.5. Изпращайки поръчката, Клиентът позволява на Collarbone Sport и / или пазара на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това е необходимо във връзка с поръчката или сключения договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (отмени) направената от Клиента Поръчка, за което трябва да уведоми Клиента. Отмяната на поръчката не води до никаква отговорност или последващо задължение на която и да е от страните към другата във връзка с нея и съответно нито една от тях няма право да иска обезщетение от другата за отмяната й в следните случаи:
• неприемане от банката издател на Клиента на транзакцията за онлайн плащане;
• извършване на паричната транзакция, която не води до получаване на средства по сметката на Продавача за онлайн плащания
• данните, предоставени от Клиента в Платформата, са непълни и / или неправилни.

9.7. Клиентът упражнява правото си да се откаже от договора, сключен от разстояние, в срока, определен от съответния Продавач, който не може да бъде по -кратък от законоустановения. Този период започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаване на закупената Стока от Клиента или трета страна. Клиентът може да се свърже във връзка с оттеглянето си от договора, сключен от разстояние с Collarbone Sport на телефоните, посочени на Сайта. Клиентът може също да върне Стоките (ите), като попълни електронната форма на Collarbone Sport. В този случай куриер, изпратен от Collarbone Sport, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена по следния начин, без да се правят допълнителни разходи за Купувача, използващ същите платежни средства, използвани от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът изрично не се е съгласил да използва друг начин на плащане.

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на средства в случай на отказ от Договора до получаването на продадените Стоки или до получаване на доказателство, че те са изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, в зависимост от това какво се случи. рано.

9.10. Само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Продавачите на пазара, и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Collarbone Sport, имат право да се откажат от сключения договор от разстояние и да върнат стоките , при условие, че когато са поръчани повече от едно парче от дадена марка и модел стоки, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалата част ще бъде върната на Продавача запечатана.

9.11. Със създаването на Акаунт, Клиентът има възможност да използва раздел (раздел), наречен „Любими“, в който може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или частни. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети страни, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с акаунти в Платформата. Личните списъци ще бъдат видими само за клиента, който ги е създал. Клиентът ще определи кои списъци ще бъдат публични и кои лични. Той може да промени състоянието на всеки списък по всяко време.

X. Стоки

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е изцяло предоставена и нейното изпълнение е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от него, че той знае, че ще загуби правото си на отказ след пълно изпълнение на договора от Продавача;

• в случай на доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да възникнат през срока за упражняване на правото на отказ;

• при доставка на стока

• в случай на доставка на стоки, които поради естеството си могат да влошат качеството им или да имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради причини, свързани с хигиената или опазването на здравето;

• в случай на доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството си са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукови или видео записи или запечатан компютърен софтуер, които се отпечатват след доставката;

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на физически носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

XI. Конфиденциалност
11.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки някоя от своите лични или други данни на Collarbone Sport, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последните за следните цели на Collarbone Sport: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистрация на поръчки, изпращане на поръчани продукти , извършване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти относно техните Поръчки или разглеждане на техните искания; (2) изпращане на търговски съобщения, периодични известия по електронна поща или чрез SMS; (3) провеждане на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и поведението на клиентите / потребителите.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на Collarbone Sport неограничен по обем и време достъп до всички материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка с Платформата, независимо дали е направил Поръчка и е извършил транзакция през Платформата. Collarbone Sport има право да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Collarbone Sport може свободно да използва и обработва за свои собствени цели идеите, концепциите или ноу-хау, предоставени от Клиента по някакъв начин чрез или във връзка с Платформата или действията / бездействията, които Клиентът е извършил. чрез или във връзка с Платформата. Collarbone Sport няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не се изисква от приложимото законодателство.

11.3. Предоставяйки своите данни на Collarbone Sport (включително имейл адрес), Клиентът дава изричното си съгласие да се свързва с Collarbone Sport или трети страни, които са куриери, търговци на Marketplace, партньори на Collarbone Sport и са доставчици на маркетингови услуги, държавни, общински или неправителствени агенции. или компании в сферата на застраховането или финансовите услуги, където това е предвидено от специфичното законодателство, както и други компании, с които Collarbone Sport може да разработи съвместни програми за предлагане на Стоките и / или Услугите на пазара и др.

XII. Търговски съобщения
12.1. В момента, в който Клиентът създаде акаунт в Платформата, той има възможност да изрази съгласието си да получава търговски съобщения.

12.2. Клиентът може да оттегли съгласието си, дадено на Продавача за получаване на търговски съобщения, което той може да откаже по всяко време, като промени настройките в своя акаунт в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

12.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматично оттегляне на съгласието за сключване на това споразумение.
12.4. След добавяне на стоки или услуги в следния раздел на сметката:
12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведоми Купувача / Потребителя за:
• Промяна в цената на Стоките или Услугите в раздела „Моята количка“
• Препоръки за стоки, подобни на тези, добавени в раздела „Моята количка“
• Наличност на стоки в раздел „Моята количка“
12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведоми Купувача / Потребителя за:
• Променете цената на Стоките или Услугите, добавени в раздела „Любими“
• препоръки за стоки или услуги, подобни на тези, добавени в раздела „Любими“
• Наличност на Стоки

12.4. След закупуване на Продукт или Услуга, Collarbone Sport ще изпраща на Клиента търговски съобщения относно:
• Оферти на Стоки или Услуги, препоръчани за използване с закупените Стоки или Услуги Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения в съответствие с чл. 12.2 по -горе, като кликнете върху връзката за отписване, публикувана в търговски съобщения, получени от Collarbone Sport или като се свържете с Collarbone Sport за тази цел.
Освен това можем да използваме вашите данни за проучване на пазара и потребителите. Ние не използваме данни, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Подробна информация (особено относно оценката на вашите публикации) може да бъде намерена в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на анкети на потребители не се изпращат или публикуват. Можете да възразите срещу използването на вашите данни за пазарни проучвания по всяко време безплатно, като кликнете върху връзката за отписване, публикувана във всяко известие, или като се свържете с Collarbone Sport.

XIII. Фактура-Плащане

13.1. Обявените в Платформата цени на Стоките и услугите са окончателни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Collarbone Sport на стойност над 1000 GBP, няма да могат да бъдат платени при доставка, но трябва да бъдат платени предварително по банков път или по банкова карта.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

13.5. Collarbone Sport издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът е закупил Продукт и / или Услуга, предлагани на Платформата от Collarbone Sport. Клиентът се съгласява да получи такава фактура по електронен път, като я качи в своя акаунт. В случай, че тези платежни документи не са налични за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в сметката, моля, уведомете ни ТУК.

13.6. За да състави правилно фактурата за съответната Поръчка, Клиентът / Потребителят е длъжен постоянно да актуализира данните в своя акаунт. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната заповед, за да се увери, че тя е пълна, правилна и точна.

13.7. Клиентът ще има запис на фактурите, издадени от Collarbone Sport, в своя акаунт и той може да ги запише или архивира по всяко време.
Клиенти, които се съветват да не остават влезли в сайтовете, които посещават (независимо дали ги посещават често или не) и да не задават автоматично влизане в което и да е устройство (мобилно или не), без да са изчерпателни: настолни компютри, лаптопи, мобилни телефони, таблети, и т.н., за да се ограничи достъпът до техния акаунт.

(1) В определени случаи, за да се поддържа сигурността на Транзакциите, Клиентът ще трябва да разреши плащането, като въведе повторно паролата на картата или използва пръстови отпечатъци за мобилни терминали, които имат тази функция.

(2) От съображения за сигурност при извършване на Транзакции, Клиентът се съветва да не влиза в Сайта и да зададе автоматична опция за въвеждане на мобилни устройства. Разкриването на парола за картовия акаунт е забранено и се препоръчва да се използва сложна парола (например поне осем знака, включително главни букви, малки букви, цифри и специални знаци).

(3) В случай, че в сметката на Клиента се съхраняват повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена до този, посочен като основен.

XIV. Доставка на стоки
14.1. Продавачът се задължава да достави поръчаната и закупена Стока сам или чрез куриерска компания на адрес, посочен от Купувача, до който адрес трябва да бъде лесно достъпен с камион, или в офиса на куриерската компания, в зависимост от избора на Клиента . В случай на доставка от врата до врата, Купувачът трябва да посочи етажа, до който трябва да бъдат доставени продуктите в полето за адрес в електронната форма на https://collarbonegym.com/, предназначена за тази цел. В противен случай доставката ще се извърши до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с камион.

14.2. Продавачът ще осигури подходящата опаковка на Стоките и изпращането на придружаващите ги документи. Ако по някакъв случай пратката не съдържа необходимия документ за поръчания продукт, моля, свържете се с нас ТУК и ние ще направим всичко възможно да ви го предоставим възможно най -скоро.

14.3. (1) Collarbone Sport ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на Обединеното кралство и ЕС.
14.3. (1) Collarbone Sport ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на Обединеното кралство и ЕС.

(2) Условията за доставка на продуктите, предлагани от Collarbone Sport, могат да бъдат намерени на информационната страница на Платформата „Доставка на поръчки“.
(3) Условията и цената на доставка на стоките на Marketplace Продавачът ще бъде уведомен за Клиентите на съответната страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна с активното си име в текста „Предлага се и се доставя от … ”под всеки продукт. .
(4) Цената на доставката, когато е налична, ще бъде видима, след като желаният продукт (и) бъде поставен в количката.

XV. Гаранции
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоките с Договора в съответствие с приложимото законодателство. Изключение правят определени категории стоки, които поради естеството си не могат да бъдат гарантирани. Всеки продавач носи единствена отговорност за съответствието на предлагания Продукт / Услуга със сключения Договор.

15.2. По отношение на Стоките, които се продават и доставят от Collarbone Sport, гаранционните сертификати се издават от производителя или се издават от Collarbone Sport. За всички продадени продукти с гаранция Collarbone Sport предоставя услугата „Взимане и връщане“, което означава безплатно взимане и връщане на Стоките.

15.3. По отношение на стоките, продавани и доставени от Продавачите на пазара, чрез Платформата, Купувачът трябва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички подробности за сервизния център, който осигурява ремонта в рамките на гаранционен срок. Гаранцията на Стоките, закупени от Продавачите на пазара чрез Collarbone Sport, се предоставя от оторизирания сервиз, който е посочен от Продавача. Пазар Продавачите носят единствена и независима отговорност за наличието на изискваната от закона документация, която трябва да придружава закупените от тях Стоки, както и за предоставянето на гаранционно обслужване.

15.4. Гаранционните сертификати, издадени от самия Collarbone Sport, ще бъдат изпратени на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача имейл адрес и чрез добавянето им към сметката на Купувача. Във втория случай Купувачът ще запише в сметката си гаранционните сертификати, издадени от Collarbone Sport, и може да ги запише или архивира по всяко време.

15.5. Купувачът е длъжен редовно да актуализира данните в своята сметка и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълване и издаване на гаранционния сертификат.

15.6. Ремонтът / поправката на Стоки извън гаранционния срок или в този срок, но при условие че задължението на Продавача да приведе стоките в съответствие с Договора за продажба е изтекло на каквото и да е основание, подлежи на плащане от Купувача и се извършва в рамките на срок, уговорен между страните.

XVI. Прехвърляне на собствеността
16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след като плащането е извършено от него. Доставката на Стоката ще бъде удостоверена с подписа на Купувача върху транспортния документ, предоставен от куриера.

XVII. Писане на рецензии, коментари, въпроси и отговори
17.1. Писането на рецензии, коментари, въпроси и отговори може да се извърши от Клиента, в секциите „Въпроси и отговори на клиенти“ и „Отзиви“. Написаната информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и трябва да се отнася до характеристиките и използването на продукт или услуга.

17.2. В момента на регистрация на Преглед / Коментар / Въпрос / Отговор в Платформата, Клиентите предоставят на Collarbone Sport неизключителен, лицензиран, невъзстановим, териториално неограничен лиценз и правото на Collarbone Sport да използва, възпроизвежда, променя , адаптиране, публикуване, превод, разпространение и показване на това съдържание.

17.3. Всеки клиент, към момента на публикуване на прегледа / коментара / въпроса / отговора в горните раздели, се задължава да спазва следните правила:

• се отнасят само до характеристиките и / или използването на конкретен продукт или услуга, като се избягва информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (например цена или промоционални оферти);

•да използва само български и английски език.

• използвайте подходящо изявление, което не съдържа обидни изрази или което може да засегне правата на трета страна;

• да поставите правилно въведеното съдържание на Платформата, както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти“ и всеки Рецензия да бъде публикуван в раздел „Отзиви“.

• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, точна, не подвеждаща и в съответствие с приложимите закони, включително правата на другите – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, права на реклама или права на поверителност.

• използвайте тази услуга само за комуникация или получаване на допълнителни подробности за определен продукт или услуга от Платформата, без да правите препратки към други компании, които насърчават продажбата и покупката на стоки и / или услуги;

• да не предоставя или изисква по никакъв начин или форма лични данни (данни за контакт, адрес за доставка или местоживеене, телефонни номера, имейл адреси, име и / или фамилия и т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриване на тази лични данни;

• да не публикува информация и / или подробности за URL адреси (връзки) от други сайтове, които развиват същата или подобна търговска дейност като Collarbone Sport;

• да не влизат отзиви / коментари / въпроси / отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

17.4. В допълнение към критичната реалистична оценка, в момента на публикуване на Рецензия, Клиентът трябва да добави Рейтинг за продукта или услугата. Прегледите, заедно със съответните им оценки, ще повлияят на общата оценка на продукта или услугата, която ще бъде изразена с число, близко до Стоките. По този начин преглед, придружен от висок рейтинг, води до увеличаване на общия рейтинг, а преглед, придружен от нисък рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

17.5. Клиентите, които публикуват рецензии, към които прикачват снимки или видео файлове, ще спазват следните правила:

• качените файлове ще съдържат изображения и / или видеоклипове за продукта или услугата, за които са написани Рецензиите, като се уверите, че качените файлове не нарушават авторските права на трети страни;

• качените файлове не съдържат насилие, неподходящо детско съдържание, нецензурен език или друго съдържание, което обижда друго лице / група хора въз основа на раса или етнически произход, религия, увреждане, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентация, или съдържа всяка друга форма на дискриминация;

• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

17.6. Когато Клиент съобщи, че Преглед / Коментар / Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание се преглежда внимателно от Collarbone Sport, за да може последният да определи дали нарушава условията за използване на Платформата. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове се премахват от Платформата само след проверка от Collarbone Sport.

17.7. В случай, че Collarbone Sport установи многократни нарушения на настоящите Условия за ползване, той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Отзиви / Коментари / Въпроси и отговори в секциите „Въпроси и отговори на клиенти“ и „Отзиви“ без задължение. за да оправдае това.

17.8. По отношение на жалби и оплаквания, свързани със закупените Стоки и / или Услуги, Клиентите имат на разположение формуляра за жалба тук. Всеки клиент може също да подаде жалба, като попълни стандартния формуляр, за да улесни упражняването на правото на отказ по Закона за защита на потребителите и да го изпрати по имейл.